tisdag 17 april 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Utveckling Nordost satsar på ett gott liv i nordöstra Göteborg

Förra arbetsveckan började först på tisdagen i och med påsk. Jag började tisdagen med stabsmöte och APT för sjukhuskansliet. Efter lunch blev jag intervjuad av en utredare på uppdrag av Utveckling Nordost som är en av Sveriges största satsningar inom stadsutveckling. Syftet är att skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i nordöstra Göteborg. Sammanlagt satsas 123 miljoner kronor på stadsdelarna Angered och Östra Göteborg under åren 2011-2013. Intervjun ingick i en utredning om besöksnäringen i Nordost med frågor om hur sjukhuset har utvecklats, hur många anställda vi kommer att vara när sjukhusbyggnaden är klar och hur många besökare vi räknar med att ha. Vi diskuterade också på vilket sätt ANS är en del av samhällsutvecklingen.

Onsdagen började med ett kort avstämningsmöte med Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet. Resten av dagen ägnade jag åt förberedelser och administrativt arbete.

På torsdag förmiddag deltog jag i ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden. Sektorsrådet för kirurgi, kärl- och plastikkirurgi och sektorsrådet för urologi beskrev nuläge och utveckling inom respektive område. Inom några år kommer det att bli brist på specialistläkare inom dessa områden på grund av stora pensionsavgångar. Vi fick också en intressant presentation av Aktiv hälsostyrning som ska bedrivas som ett pilotprojekt på tre akutsjukhus. Aktiv hälsostyrning är en metod för att styra resursfördelningen genom att åstadkomma en sammanhållen vårdkedja som ger bättre hälsa och resurseffektiv vård för patienter med stora vårdbehov, vilket i sin tur skapar kontinuitet och trygghet för dessa patienter. Det finns idag en stor förbättringspotential inom detta område för oss som vårdgivare och region.

Under eftermiddagen hade jag möte tillsammans med Ann Ekberg Jansson, t f forskningschef, med företrädare från Sahlgrenska Akademin (SA): Olle Larkö, Göran Bondjers och Henry Ascher om ett eventuellt samarbete. Vi bestämde oss för att ta fram en gemensam avsiktsförklaring samt kartlägga vilka som är intresserade av att delta i ett etablerat samarbete inom områdena ojämlik hälsa, socialt eftersatta grupper, mänskliga rättigheter och kliniska praktikplatser för studerande inom SA.

I fredags förmiddag var jag med på ANS interna chefsmöte som denna gång hade fokus på arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Båda är viktiga områden att gå igenom regelbundet för att uppnå en bra arbetsmiljö. Jag avslutade veckan med att utnyttja en av mina sista femtioårspresenter – massage på Hagabadet. En mycket avkopplande start på helgen!

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar