torsdag 17 mars 2011

Verksamhetsutveckling i fokus när Angereds Närsjukhus kompetensutvecklar!

Ungefär 4 gånger per halvår arrangerar Angereds Närsjukhus kompetensutveckling för all personal på sjukhuset. Dessa tillfällen är också bra tillfällen att mötas över verksamhetsgränserna och utbyta idéer. Igår eftermiddag var ett sådant tillfälle och på agendan var verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Malena Lau, kvalitetsansvarig på sjukhuset höll i eftermiddagen där våra verksamhetsutvecklare höll kortare dragningar om pågående utvecklingsprojekt.
På bilden ovan ser vi Åse Lundgren, undersköterska och verksamhetsutvecklare på Gynekologimottagningen. Hon berättade om arbetet med att få patienter att söka till rätt vårdinstans. Till Gynekologimottagningen kommer ibland patienter som skulle kunna undersökas och behandlas hos primärvården.
Ovan ser vi Linda Lässer som är verksamhetsutvecklare på den administrativa enheten. De arbetar bland annat med att utveckla användningen av Mina Vårdkontakter för att våra patienter ska kunna göra allt mer på nätet.

Andra utvecklingsarbeten som presenterades under eftermiddagen var Smärtcentrums arbete med att utveckla mottagningens egenremiss för att på ett bättre sätt kunna ta hand om de patienter som söker på egen hand utan remiss från vårdgivare, Vuxenspecialistcentrums arbete med att avsluta de patienter som är färdigbehandlade samt Barn- och ungdomsverksamheternas arbete med uteblivna besök.Både publiken och vårsolen kom med på den här bilden.

Sammantaget var det en intressant, lärorik och trevlig eftermiddag i goda kollegors sällskap.

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar