fredag 18 mars 2011

En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället

Ojämlikhet i hälsa i Västra Götalandsregionen leder under ett år till 1.600 dödsfall "i förtid", drygt 27.000 förlorade levnadsår, ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en förlust i hälsa motsvarande 13,9 miljarder kronor. Det visar en studie från folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen.

Beräkningen och resultatet stämmer väl överens med andra internationella studier och visar att de samlade kostnaderna för ojämlikhet i hälsa uppgår till betydande belopp och att skillnader mellan olika befolkningsgruppers hälsa dessutom tenderar att öka. Detta gör ojämlikhet i hälsa till ett av de stora samhällsekonomiska problemen idag.Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar