tisdag 1 mars 2011

Nytänkande lösningar möter befolkningens behov


I utformningen av det nya närsjukhuset pågår ett aktivt arbete för att hitta nytänkande lösningar som möter befolkningens behov när det gäller tillgänglighet och bemötande. Angereds Närsjukhus har tagit befolkningen till hjälp.

Angereds Närsjukhus ska anpassas efter befolkningens behov. Det innebär dels vårdtekniska lösningar som stödjer befolkningens behov av sjukvård och behandling, men det innebär också tillgänglighet och bemötande. Därför har Angereds Närsjukhus tagit hjälp av medborgarna som bor i området.

Medborgardialogen som består av ett fyrtiotal boende i lokalområdet träffas några gånger per år för att diskutera aktuella frågor kring den nya sjukhusbyggnaden. Senast i december träffade arkitekterna från Sweco representanter från medborgardialogen för att resonera om hur tillgänglighet och gott bemötande kan gestaltas i byggnaden.

- Angereds Närsjukhus ska vara ett välkomnande sjukhus skräddarsytt efter befolkningens behov. Vi involverar därför våra medborgare i uppbyggnaden av sjukhuset, berättar Nasra Ahmed som är projektledare för medborgardialogen på Angereds Närsjukhus.

Hittills har medborgardialogen varit framgångsrik. Resultaten hittills visar att många upplever att bristen på samverkan mellan myndigheter ställer till det för den enskilde individen, därför efterlyser de högre grad av samverkan. Resultaten visar också att familj och anhöriga spelar en stor roll i de flesta kulturer i världen, vården behöver bli bättre på att förstå familjens betydelse för hälsa. Dialogen med medborgarna fortsätter även under 2011.

Fler artiklar om den nya sjukhusbyggnaden i Angered hittar du i Angereds Närsjukhus nyhetsbrev, läs det senaste numret här.

Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar