måndag 7 mars 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Förra veckan inleddes med ledningsgruppens årliga internat. Detta blev också startskottet för arbetet med nästa års överenskommelse. Under dagarna hann vi med intressanta presentationer från verksamheterna kring nästa års utmaningar. Vi fick en inspirationsföreläsning via länk som passande nog handlade om distansmöten och telemedicin, och hur man jobbar med det i Norrland. Dessutom genomförde vi en workshop kring viktiga framtidsfrågor för Angereds Närsjukhus.

I onsdags bar det iväg på nästa resa, till Tyskland och Innsbruck. Där deltog jag i en konferens som anordnades av European Health Management Association (EHMA ) på temat ”Integration and co-ordination of healthcare provision: towards genuinely patient-led care?”. Mycket intressanta dagar bestående av föreläsningar varvat med studiebesök. Intrycket som jag tog med mig hem är att ambitionerna är höga i många länder när det gäller att integrera samarbetet mellan sjukhus och det vi kallar primärvård.

Under dagarna genomfördes två studiebesök, ett som demonstrerade ett framgångsrikt samarbete kring äldre mellan det vi kallar hemtjänst och hemsjukvård. Till vården i hemmet hade också en mycket trevlig mötesplats för äldre knutits.

Vi besökte också en kommersiell verksamhet där hälsa och medicinsk verksamhet integrerats. Det var ett hotell som erbjöd viss typ av medicinska/hälsotjänster. Deras arbetssätt var mycket spännande, med hög utvecklingsinriktning och en nytänkande organisation för att lösa detta.

Hoppas alla ni haft en bra vecka och att vi ses snart.

Hälsningar,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar