måndag 26 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: många möjligheter till samarbete för att förbättra vården i Nordost

Förra måndagen var det planerat ett möte mellan Smärtcentrum, primärvården och hemsjukvården med syfte att utifrån vårdöverenskommelsen diskutera samarbete med hemsjukvården gällande palliativ vård. Tyvärr kom inga representanter för hemsjukvården, men däremot representanter både från den offentliga och den privata primärvården. Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum, och jag tog därför tillfället i akt att diskutera kompetensutveckling av läkare och sjuksköterskor i primärvården inom områden som till exempel smärtlindring, lungmedicin och kardiologi.


Jag hade också möte med Åsa Lind, primärvården, Babbs Edberg, SDF Angered och Carina Helgesson, SDF Östra Göteborg. Mötet handlade om hur vi gemensamt kan stärka arbetet i NOSAM för Angered och Östra Göteborg. Vi diskuterade möjligheten att finansiera en gemensam processamordnare för båda NOSAM, då det är svårt för våra respektive representanter att hinna med att förbereda och genomföra arbetet i NOSAM på ett bra sätt, då de också är chefer i organisationerna. Vi tog fram ett förslag som vi nu ska ha dialog om internt och med våra övriga samarbetsparter i NOSAM.

På tisdagen var det stabsmöte och därefter gemensamt presidiemöte mellan HSN 12 och ANS. Mötet handlade framför allt om NyANS och planeringen av ett gemensamt seminarie nästa år om hur vi kan förbättra vården och omsorgen för äldre i Nordost. På eftermiddagen tog jag tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen och Freja Bramsen, informationschef, emot ett studiebesök från Transkulturellt centrum i Stockholm. De hade hört talas om ANS i olika sammanhang och var intresserade av att veta mer om ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter. Dagen avslutades med FSG (Förvaltningssamverkansgrupp), där vi bland annat tog upp förslaget till organisation 2015 och hälsodiplomeringen av ANS.

Onsdag förmiddag ägnade jag åt planering av intervjuer med sökande till tjänsten som kommunikationschef. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om resultatet från en utförd medievaneundersökning i Nordost och NyANS.

På torsdag morgon hade jag möte med en utomstående person som agerade ”bollplank” för att diskutera frågor gällande byggprojekt. Under eftermiddagen föreläste jag på kursen "Att knäcka den svenska koden" som är en utbildning för läkare som är utbildade i andra länder, och handlar om hur den svenska sjukvården är uppbyggd och organiserad. Mitt ämne var det mångkulturella sjukhuset.

På fredagen hade jag tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, möte med representanter för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Vi diskuterade utvecklingen av det gemensamma arbetet när det gäller barn i Nordost som har behov av specialistsjukvård. Fokus var barn med diabetes och gastroenterologiska sjukdomar samt kompetensförsörjning för bland annat ST-läkare. Det var ett positivt möte och vi bestämde att det skulle resultera i ett konkret arbete under första halvåret 2013. Därefter hade jag möte med Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet och tf verksamhetschef för Smärtcentrum för avstämning om de båda verksamheterna. Veckan avslutades med möte med Freja Bramsen, informationschef, och en konsult om resultatet av den workshop som hölls den 5 november med representanter för befolkning, vårdgrannar och beställare. Temat var hur vi kan fortsätta utvecklingen av vården i Nordost och prioritering av de viktigaste områdena. Jag gick från ANS med en positiv känsla från det mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar