måndag 19 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: utsmyckningen av nya sjukhuset planeras

Förra veckan började med presidiemöte på Norra Hamngatan i Göteborg. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade om:

  • Underlag till ett gemensamt arbete med alla sjukhus inför revidering av Krav- och Kvalitetsboken 2014, även kallad KoK-boken. Det är den som styr beställning av den primärvård som ingår i VGPV.  
  • ANS blir Hälsodiplomerade 12/12-12. Hälsodiplomering innebär att det görs en genomgång av arbetsmiljö- och personalarbetet. Genomgången innehåller en nulägesdel med policys, riktlinjer och hur vi arbetar idag och en handlingsplan inför 2013. Fackliga representanter har deltagit hela tiden i arbetet.
  • Utredning om beredskapsnivån för akuta sjukvårdsinsatser inom ANS, till exempel om en patient blir akut sjuk i ett väntrum. Ledningsgruppen diskuterade ett förslag och ska ta upp ärendet igen för beslut.
  • ANS måste ha ett beslutat miljöledningssystem innan årets slut. Inför 2013 behöver vi också ta fram prioriterade områden/åtgärder inom miljöområdet, som är realistiska och genomförbara. 
På tisdagen hade jag möte med konstjuryn för utsmyckning av den nya sjukhusbyggnaden. Det är ett spännande men svårt uppdrag eftersom konst och utsmyckning ju är väldigt personligt.

Under onsdagen deltog jag i Rehab-teamets APT och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag tog också, tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, emot ett studiebesök av Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under åren 2006-2012. Thomas är fortfarande mycket engagerad i arbetet med mänskliga rättigheter. Han hade hört talas om ANS i flera sammanhang, och var nyfiken på ANS uppdrag och verksamhet.

Dagen efter besökte jag Smärtcentrum och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag hade också möte med Ida Wernered, utvecklingschef och Ann Ekberg-Jansson, forskningschef, om forskning och utvecklingsfrågor på ANS. På fredag förmiddag hade jag möte med representanter för NCC, som är de som ska bygga det nya sjukhuset, tillsammans med Gunnemar Olsson, projektledare för Västfastigheter. Det var ett positivt möte där NCC uttryckte att de var intresserade av den verksamheten som de ska bygga för. En av dem uttryckte att det är viktigt att den som sätter upp gipsplattor på väggarna ska veta att det inte bara är gipsplattor utan en del av ett sjukhus. Detta kändes mycket bra eftersom det för oss är ett verksamhetsutvecklingsprojekt i första hand. På eftermiddagen var jag på Röhsska museet, på ett seminarium som hette Almedalen. Jag var inbjuden att delta i ett panelsamtal om hur det är att anordna seminarium eller andra aktiviteter i Almedalen på Gotland. Seminariet avslutades med mingel. 

Hälsningar Marina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar