onsdag 14 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Forskning och utveckling på ANS!

Veckan började med studiebesök från landstingspolitiker i Stockholm som var intresserade av att höra hur ANS arbetar med den ojämlika hälsan. På eftermiddagen hade ANS anordnat en workshop med tema hur ANS kan utveckla sjukvården i Nordost och ge bästa möjliga vård till dem vi är till för. Det var cirka 20 invånare, politiker och vårdgrannar som deltog. Det blev en intressant dialog och det kom fram tänkvärda förslag till förbättringar av vården i området. Jag fick med mig känslan av att ANS är på rätt väg med fokus på hälsofrämjande aktiviteter, samverkan och vikten av bra möten.


På tisdagen var det stabsmöte och APT på sjukhuskansliet.

Veckans höjdpunkt inföll på onsdagen med ANS Alla. Det var fantastiskt roligt att så många ANS:are möttes med fokus på forskning och utveckling. Det görs mer än vad vi tror och vet inom ANS. Jag känner en stor stolthet över de medarbetare som deltog och berättade om olika utvecklings- och forskningsprojekt. Jag fastnade för Peter Lönnroths ord: ”Vi är bra men vi ska bli ännu bättre!”

På torsdagen deltog jag i de Medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Vi fick bland annat se en presentation av Vårdaktörsportalen som kommer att fungera som ett kunskapsstöd för alla som arbetar inom vården genom att samla nationella, regionala och så småningom även lokala medicinska riktlinjer på ett ställe. Portalen kommer att kunna nås via webben, via mobil och via surfplattor. Gå gärna in och titta redan nu: http://vap.vgregion.se/

Vi fick också en kort information om utvecklingen av smärtvården för patienter med långvarig, icke-cancer beroende, smärta inom Västra Götalandsregionen. I det arbetet har flera medarbetare från Smärtcentrum deltagit. Vi fick också höra en presentation om statens vård- och omsorgsutredning Gör det enklare (SOU2012:33). Ledstjärnorna i arbetet har varit Hälsofrämjande och förebyggande, Jämlik hälsa, vård och omsorg samt Medborgarperspektiv. Utredningen föreslår betydligt färre statliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fredagen började med personalinformation för alla chefer på ANS. Det handlade bland annat om nyheter i AB och hur vi hanterar budget och inköp. Vi diskuterade också informationssäkerhet om hur vi hanterar misstänkt dataintrång och misstänkt missbruk av internetåtkomst. Vi har skärpt våra rutiner inom området och utgår från de instruktioner som gäller inom Västra Götalandsregionen. Jag avslutade veckan med att läsa Kvalitetsmagasinet och hittade då en artikel på fem sidor om projektet Ta med en vän. Roligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar