måndag 3 december 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av det första spadtaget för det nya sjukhuset

I måndags förmiddag deltog jag i ett seminarie med arkitektfirman Sweco som handlade om vårdens lokaler, där en arkitekt som forskar på området delgav sina forskningsresultat. Det var ett mycket intressant föredrag som handlade om betydelsen av att utgå från de patienter som ska vårdas på sjukhuset och naturens betydelse för läkning. Eftersom vi i planeringen av NyANS har utgått från patientflödet och använt oss av medborgardialog för att inkludera tänkta patienter och invånare kände jag mig efter mötet stärkt i att vår planering är rätt. Efter lunch var det ledningsgrupp där vi fick en redovisning av resultatet från medarbetarenkäten från Hälsan & Arbetslivet, främst på ett sjukhusövergripande plan. Resultatet ska nu redovisas på samtliga verksamheters APT, både med fokus på hur det ser ut på sjukhuset som helhet och på aktuell arbetsplats. Efter detta ska vi ta ställning till hur vi ska använda resultatet.

På tisdagen var det möte med styrgruppen för NyANS. Mötet handlade om hur byggprocessen ser ut framöver och planering av det första spadtaget som ska ske i januari. På eftermiddagen var jag Vuxenspecialistcentrum och presenterade förslaget till organisation av ANS 2015.

Onsdagens LGS, Ledningsgrupp för samverkan i stor Göteborg, handlade om den satsning som nu görs på de mest sjuka äldre, både nationellt och inom Västra Götalandsregionen, och hur de statliga pengarna kan användas på bästa sätt i vårt område. Det är viktigt att insatserna utgår från dem vi är till för och från det arbete som redan pågår så att det blir en förstärkning av det.

Torsdagen innehåll ett presidiemöte och därefter controllingmöte med regionkansliet med uppföljning av oktober månads resultat och vårdöverenskommelsen 2013-2014. På eftermiddagen blev jag intervjuad för tidningen Trädgårdsgärdesnytt, en lokal områdestidning som har följt ANS utveckling genom intervjuer med olika personer under flera år.

På fredagen åkte jag till Stockholm för att på lördagen presentera ANS arbete med jämlik hälsa på en Socialdemokratisk konferens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar