onsdag 7 november 2012

Fokus på forskning

Idag har vi avsatt hela dagen på Angereds Närsjukhus för frågor som rör forskning & utveckling. Medarbetare från samtliga verksamheter har under dagen presenterat projekt inom FoU. Allt från checklistor för nyanställda som gjorts bättre till mer renodlade forskningsprojekt. Just nu lyssnar vi på satsningar på mobil vård, ett av flera områden där det pågår mycket på Angereds Närsjukhus. Ett sådant exempel är vårt mobila KOL-team där utvärderingar av patienternas upplevelser visar på mycket goda resultat.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar