tisdag 6 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: möte om hälsoskola för kvinnor med Alexandra Charles


Hej!

På förra måndagens ledningsgrupp diskuterade vi bland annat ett förslag till organisation av Angereds Närsjukhus 2015. Syftet med förslaget är att använda tillgängliga resurser på bästa sätt för att få en helhetssyn på ANS som en gemensam resurs för invånare och patienter. Eftersom ANS kommer att växa successivt fram till 2015 är det bra att redan nu börja fundera på hur organisationen ska se ut när vi flyttar in i det nya sjukhuset och alla verksamheter är på plats.

Tisdagen ägnades mest åt interna möten och planering, liksom en stor del av onsdagen. På eftermiddagen deltog jag i Admin enhetens APT för att presentera förslaget till ny organisation.

Psykiatriteamet, som jag är verksamhetschef för, hade en heldags planeringsdag på torsdagen. Diskussionerna utgick från ANS bakgrund och uppdrag för att sedan fokusera på psykiatriteamets uppdrag och verksamhetsutveckling.

På fredagen deltog jag i ett lunchmöte på Eriksbergs vårdcentral. Där träffade jag Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonersklubben, en av landets största kvinnoföreningar, för att prata om vårt gemensamma EU-projekt med hälsoskola för utlandsfödda kvinnor.

Hälsningar Marina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar