onsdag 22 juni 2011

Visuell status på den nya sjukhusbyggnaden

På bilderna ser vi Börje Blomster, som är planeringsledare för arbetet med den nya sjukhusbyggnaden på Angereds Närsjukhus, tillsammans med arkitekter från Sweco Architects. Bilderna är tagna i maj när sista handen lades vid ritningarna till den nya sjukhusbyggnaden. Bilderna är tagna av fotograf Jäger Arén.


Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar