fredag 10 juni 2011

Angereds Närsjukhus föreläser om tobaksprevention på internationell konferens

Mellan den 1-3 juni deltog jag från Angereds Närsjukhus i den internationella HPH (Health Promoting Hospitals & Health Services) konferensen i Åbo, Finland. De närmare 500 deltagare från hela världen fick ta del av plenarföreläsningar, seminarier, workshops och paneldebatter inom en rad ämnen inom det hälsofrämjande området. Då Göteborg kommer att stå som värd för konferensen 2013 var vi en stor delegation från Västra Götaland var närvarande.
Svenskarna var även välrepresenterade bland föreläsarna och inte minst i ämnet tobaksprevention.

Själv presenterade jag Angereds Närsjukhus arbete med öppen spirometrimottagning och hur vi genom dessa tillfällen lyckats diagnostisera flera KOL-patienter på ett tidigt stadium och samtidigt kan erbjuda rökavvänjning till alla som är intresserade av att få hjälp att sluta röka.
Processledare och informatörer från Västra Götaland på väg till HPH-konferens

Göran Modin från Akademiska Sjukhuset, Uppsala håller en uppskattad presentation i plenum om den svenska kampanjen Rökfri-operationHälsningar,
Malena Lau - kvalitetsansvarig och processledare för HPH vid Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar