tisdag 7 juni 2011

Närområdessamverkan skapar vård där patienten inte behöver bry sig om organisatoriska gränser

Veckan som gick började med ett möte tillsammans med stadsdelen Östra Göteborg och primärvården i samma område för att diskutera hur vi kan utveckla en närområdessamverkan. Våra organisationer har ett gemensamt uppdrag att planera, skapa, utveckla och följa upp närsjukvården i närområdet (stadsdelen) och erbjuda patienten vård utan avbrott. Vårt nätverk heter NOSAM (som står för närområdessamverkan) och vi kommer i huvudsak att arbeta kring följande områden: barn och unga, mitt i livet, psykiatri och äldre. Efter sommaren kommer vi att träffas igen för att arbeta vidare med en uppstart och strukturera upp samverkansarbetet.

Måndag eftermiddag var det dags för ledningsgruppssammanträde. På agendan stod e-handel. Eva-Lena Enerbäck som är projektledare för regionens e-handelsprojekt deltog på mötet och berättade om arbetet med att införa ett nytt system för e-handel i regionen. Förutom e-handel avhandlade vi också NOSAM, patientsäkerhetskultur och problemet med vår trångboddhet. Det är många som sitter mycket trångt idag och det har varit svårt att få tag i lokaler. Arbetet med att få fram nya och funktionella lokaler pågår för fullt tillsammans med Västfastigheter och vi hoppas på en lösning!

På måndagskvällen deltog ungefär 50 ANS:are i Blodomloppet! Vissa sprang och andra gick, det var en mycket trevlig kväll som avslutades med picknick i gröngräset i slottsskogen.

På tisdagen var det dags för möte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 för att diskutera vårdbeställningen inför 2012. Jag hade på tisdagen även ett möte på Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap (NVH) med Henry Ascher om hälsa, forskning och utveckling.

Under onsdagen hade jag möten på förmiddagen och en utbildning i personsäkerhet på eftermiddagen. Utbildningen leddes av Gun-Britt Westberg, vår egen säkerhetssamordnare. Det var nyttigt, tänkvärt och väl genomfört!

Sen var det dags för ledighet med anledning av kristi himmelsfärdshelgen. Och vilken fantastisk helg det blev, varmt och skönt!

Hälsning,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar