onsdag 15 juni 2011

Ny sjukhusbyggnad ger bättre förutsättningar för säker vård

I planeringen och skapandet av Angereds Närsjukhus nya sjukhusbyggnad tas särskild hänsyn till patientens trygghet och säkerhet. Med nära samband mellan mottagningar, effektivaflöden och multiprofessionella team skapas effekter som förbättrar patientsäkerheten.

Sjukhusbyggnaden ligger just nu på skissbordet. Tillsammans med arkitekter från Sweco Architects lägger representanter från Angereds Närsjukhus just nu den sista handen vid skisserna den nya sjukhusbyggnaden. Skapandet av en ny sjukhusbyggnad ger en unik möjlighet att minska risken för skador hos patienter. Byggnadens arkitektur har betydelse för
säkerheten.

- Nu när vi planerar och bygger en ny sjukhusbyggnad har vi möjlighet att bygga bort risker. Genom att identifiera potentiella risker kan vi skapa förutsättningar för att minimera dessa, säger Lars Gelander som är chefläkare på Angereds Närsjukhus.

Logistiken i den nya byggnaden är noga planerad. Det ska finnas ett logiskt flöde för patienten. Prover och undersökningar ska kunna göras på vägen till doktorn. Mottagningar som samverkar och utbyter patienter ska ligga nära varandra. Då blir det enklare för vårdpersonal
från flera mottagningar att samlas kring patienten i team.

Teambaserad sjukvård där olika professioner samverkar kring en patient minskar risken för att patienter ska falla mellan stolarna. Teamet har ett gemensamt ansvar för de patienter de behandlar. Teamet bildar en kedja som säkerställer att vården utförs med rätt kvalitet och att viktiga vårdinsatser inte faller bort.

- Teambaserad sjukvård är ett av flera arbetssätt som ska bidra till snabbare tillfrisknande hos patienten. Sjukvården är uppbyggd in i minsta detalj för att vara så bra och så säker som möjligt för patienterna, säger Lars Gelander.

Den nya sjukhusbyggnaden i Angered kommer att vara färdig år 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar