måndag 13 juni 2011

Sommaravslutning i hälsans tecken

Hej,
Förra veckan började ju först på tisdagen, tack vare den nya ledigheten på nationaldagen. Då träffade jag stabscheferna på förmiddagen och därefter presidiet för styrelsen för planering och beredning av olika frågor. På eftermiddagen var det dags för styrgruppsmöte i det modellområdesprojekt för stöd till barn och unga som genomförs under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting och där Angereds Närsjukhus har en stöttande roll.

I onsdags var det dags för den årliga sommartillställningen här på Angereds Närsjukhus. Vi träffades i härliga och vackra omgivningar vid Nya Varvet och Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap. Mycket passande eftersom temat för dagen var just hälsa och hälsofrämjande sjukhus. Vädret var strålande och vi fick en härlig promenad med ett avslutande pass RIA (rörelse i arbete). Intressant också att ta del av de erfarenheter Habo vårdcentral har kring risk- och friskfaktorer och att höra mer om deras hälsofrämjande arbete. Kul att så många kundedelta och härligt att känna det engagemang och positiva stämning som råder.

I torsdags bar det av till Vänersborg för sjukvårdsdag med andra förvaltningschefer inom hälso- och sjukvården. På dagordningen fanns diskussioner om IT-verksamheternas utveckling inom Västra Götalandsregionen, information om justeringar i krav- och kvalitetsboken för primärvården och regiongemensam tidbokning för röntgen.

Veckan avrundades med ett möte med Ida Wernered, vår utvecklingschef. Jag fick en uppdatering om vad som är på gång inom Angereds Närsjukhus, när det gäller utveckling av verksamheterna.

Hoppas att ni får en fin vecka!

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar