måndag 27 juni 2011

Är alla livmödrar lika mycket värda?

Träffa Angereds Närsjukhus under årets Almedalsvecka. Torsdagen den 7 juli deltar vi på ett seminarium om hur fler kvinnor ska förmås att delta i screening mot livmoderhalscancer. Seminariet anordnas av Svenska Barnmorskeförbundet.

Angereds Närsjukhus driver sedan april projektet "Ta med en vän". Projektet syftar till att få kvinnor som tagit cellprov att övertyga en väninna att också delta i screening.

Bakgrunden till projektet är att deltagandet i cellprovtagning minskar i Göteborg, och framförallt i de nordöstra stadsdelarna. Bergsjöns församling har, med 58 procent, den lägsta täckningsgraden i hela Göteborg. Det kan jämföras med Askim, som har den högsta täckningsgraden i Göteborg. Där deltar 88 procent av kvinnorna mellan 25-49 år i regelbundna cellprovskontroller. Samtidigt visar en ny studie från Karolinska Institutet att utlandsfödda kvinnor har en förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med svenskfödda kvinnor.

Den 7 juli kl. 10-12 kan du höra Malena Lau berätta mer om projektet på Barnmorskeförbundets seminarium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar