måndag 21 februari 2011

Ytterligare skiss av den nya sjukhusbyggnaden!

Sweco Architects sitter vid ritbordet och det märks! Nu har vi fått möjligheten att släppa ytterligare en så kallad illustrationsskiss av hur den nya sjukhusbyggnaden kan komma att se ut.

Tillsammans med tekniska konsulter lägger Anders Melin som är ansvarig arkitekt stor vikt vid att göra lokalerna så flexibla som möjligt. Lokalerna ska utformas för att stödja förändringar i arbetssätt. Det innebär flexibla lösningar som enkelt kan anpassas om arbetssätten kräver det.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, kommunikatör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar