tisdag 1 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Förra veckan inleddes med ledningsgruppsmöte. Inbjuden till mötet var Krister Järbrink som är hälsoekonomi från Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Krister beskrev hur han arbetar med jämlik vård utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Efter att hela tisdagen gått åt till utvecklingssamtal blev det raskt onsdag. På onsdagen var infektionsläkare från hela Västra Götalandsregionen på Angereds Närsjukhus på studiebesök. Vi presenterade Angereds Närsjukhus för dem och de var mycket intresserade av hur vi arbetar.

På torsdagen var det möte i Vänersborg med vår politiska styrelses presidium, ägarutskottets presidium och Fastighetsnämndens presidium. Vi avhandlade byggnationen av vår nya sjukhusbyggnad under mötet. Sammanfattningsvis var det en fullmatad vecka med flera intressanta möten.

Hälsningar, Marina Olsson, sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar