fredag 11 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Hej!

I måndags hade vi ledningsgrupp. Som ni säkert redan hört på era APT fick vi bland annat en statusrapport om införandet av ELVIS. Vi hann också med att prata om vårdgarantin och uppföljning av medarbetarenkäten.


Under tisdagen deltog jag sjukhusledningens gemensamma planeringsdag. Dagen ägnades åt genomgångar av hur funktionerna i sjukhusledningen under 2011 stödjer den övergripande och verksamheternas planer. Under eftermiddagen avvek jag för att delta i ett möte med Vårdcentralen i Angered om samverkan.


Onsdag eftermiddag sågs många av oss på årets första tillfälle för kompetensutveckling, "ANS alla". Ämnet interkulturell kompetens är alltid angeläget och jag tyckte det var spännande att ta del av Geza Nagys föreläsning.


Igår blev en lång dag. Angereds Närsjukhus lyftes upp på årets Forum Västra Götaland. Dagen var tänkt att vara en uppföljningsdag om Vision Västra Götaland - Det goda livet. Dagen innehöll uppföljningar, framtidsspaningar och seminarier. Jag medverkade på seminariet om "Jämlik hälsa och vård - hur ska vi göra för att nå visionen". Det var spännande och handlade om konsekvenserna av ojämlik hälsa. Jag fick 20 minuter på mig att presentera Angereds Närsjukhus och beskriva hur ohälsan ser ut i Nordost. Utöver Angereds Närsjukhus medverkade även Hälso- och sjukvårdskansliet och Folkhälsokommitten. Intresset för vår verksamhet var stort! Min reflektion efter gårdagen är att det är viktigare än någonsin att vi vågar prioritera och fokusera våra insatser. Annars blir det lätt övermäktigt.


Nu går jag på en veckas semester. Byter ut snö och slask mot lite värme.Hälsningar,
Marina Olsson, sjukhusdirektör Angereds Närsjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar