måndag 7 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Hej!

Veckan som gick inleddes med ett möte med Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen för att förbereda konferensen Forum Västra Götaland som äger rum den 10 februari. På tisdagen hade vi stabsmöte på Angereds Närsjukhus. I staben sitter jag, vår ekonomichef Bo Andersson, vår personalchef Ulla Fransson, vår utvecklingschef Ida Wernered, vår informationschef Freja Bramsen och projektsekreterare Pernilla Kjellberg. På tisdag eftermiddag var det dags för möte med förvaltningssamverkansgruppen (FSG). Under mötet gick vi igenom årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Vi kunde på mötet också konstatera att vi har påbörjat det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På onsdagen var det dags för styrelsemöte. Även där gick vi igenom årsredovisningen och verksamhetsberättelsen, liksom redovisning av säkerhetsarbetet på Angereds Närsjukhus 2010.

Under torsdagen och fredagen var jag tillsammans med vår chefläkare Lars Gelander på konferensen ”Kraft och verktyg” i Stockholm. Konferensen handlade om ett projekt initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som handlar om modellområden för psykisk hälsa hos barn och unga. Angereds Närsjukhus utgör tillsammans med stadsdelen Angered och Primärvården ett modellområde. Deltog på konferensen gjorde både processledare, tjänstemän och politiker. Det var på det hela en trevlig och intressant konferens.

Hälsningar,

Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar