måndag 28 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Efter en härlig vecka på Teneriffa är jag nu åter på kontoret. Från värme och sol till kyla och istappar – nu håller vi nog alla utkik efter de första vårtecknen. Veckan som gick rivstartade med ett LGS-sammanträde, LGS står för Ledningsgrupp för samverkan och är ett samverkansarbete inom hälso- och sjukvårdens aktörer i Göteborgsområdet. Syftet med arbetet är hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig i frågor som rör bemötande, trygghet och kontinuitet i vårdkedjan. Patienter ska inte behöva störas av organisationsgränser när de möter vården, det är något vi arbetar aktivt för!

I tisdags satt jag i ett telefonmöte där uppföljning av vårdgarantin och ”kömiljarden” diskuterades. Den senaste statistiken visar att vi på Angereds Närsjukhus uppfyller vårdgarantin till 100 %. På eftermiddagen hade jag det första mötet med en strategisk dialoggrupp för utvecklingen av centrala Älvstaden. I dialoggruppen jag sitter med i diskuterar vi socialt hållbar utveckling.

På onsdagen var det styrgruppsmöte för den nya sjukhusbyggnaden. Arbetet med den nya sjukhusbyggnaden flyter på bra och igångsättningsbeslut planeras att tas i Regionstyrelsen i maj eller i juni. När det beslutet är taget kan vi handla upp byggentreprenör och därefter börja bygga sjukhusbyggnaden under våren 2012. Om tidplanen håller kommer vi att kunna flytta in i den nya sjukhusbyggnaden under våren 2014.

Hela torsdagen spenderade jag på sjukvårdsdagen i Vänersborg. Några av frågorna som avhandlades under dagen var ”ett år med VG Primärvård” och ”patientsäkerhet och sammanhållen journal”.

Under fredagen var jag på kontoret i Angered och höll några utvecklingssamtal med mina medarbetare. Jag satt också i en telefonintervju med en journalist som skriver en årsberättelse för Västfastigheter där processen med planering och projektering för vår nya sjukhusbyggnad ska belysas. Dagen avslutades med ett styrgruppsmöte för modellområdes-projektet, ett projekt startat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där Angered är ett så kallat modellområde. I projektet arbetar Angereds Närsjukhus tillsammans med stadsdelen Angered och Primärvården för att förbättra och utveckla den psykiska hälsan i Angered.

Nästa vecka inleds med ett planeringsinternat tillsammans med ledningsgruppen, ett internat där vi bland annat kommer att påbörja arbetet med vårdöverenskommelsen för 2012. Mer om detta blir det i nästa veckas veckobrev!

Vänlig hälsning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar