tisdag 8 februari 2011

Kärleken är fri!

Denna veckan anordnar Rädda Barnen temaveckan "Kärleken är fri" på Angeredsgymnasiet.

Kärleken är fri är ett projekt som syftar till att öka samverkan och samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer när det gäller det förebyggande arbetet men även direkt stöd till utsatta barn och ungdomar. Syftet med veckan är att eleverna ska diskutera och lyfta upp frågor som berör jämställdhet, våld, normer, hbtq- frågor och hedersrelaterat förtryck. Hela veckan kommer att ägnas åt bland annat teaterpjäser värderingsövningar, diskussioner, datorspel, filmvisningar och föreläsningar och mycket annat med fokus på ämnena som är ovan angivna. Eleverna kommer därefter få uppgifter kopplade till dessa teman för att slutligen examineras med fokus på antingen barnkonventionen eller genus- frågor.

Det är många parter involverade i projektet: GUTS - fritidsgården för tjejer i Angered, Polisen, KFUM, Lotsarna i Angered, United Sisters, Räddningsmissionen, Agora, Stadsdelsdialog, Angeredsgymnasiet, Sharafs hjältar, Angereds Ungdomsmottagning, Gryning vård AB och Rädda Barnen.

Hälsningar,
Zainab Hussaini, zainab.hussaini@rb.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar