torsdag 24 februari 2011

Upprop för diskrimineringsfri vård!

I Europa idag har inte alla människor tillgång och rätt till vård. Det gäller särskilt asylsökande och papperslösa invandrare samt deras barn. Papperslösa och asylsökande möter idag många problem och hinder när de söker sig till hälso- och sjukvården i majoriteten av EU:s medlemsländer.

Dessa problem och hinder beror till stora delar på lagar som begränsar eller eliminerar tillgången till subventionerad hälso- och sjukvård. De beror också på komplicerade hälso- och sjukvårdssystem men även på rädsla att bli nekad vård, angiven, arresterad eller diskrimineras på annat sätt.

Allt detta strider mot de yrkesetiska regler som säger att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig hälso- och sjukvård, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klicka här för att komma till sidan där du kan skriva under på att vi ska ge vård åt alla patienter, utan någon form av diskriminering! Uppropet kommer att överlämnas till EU:s ministerråd för hälsofrågor.

Hälsning
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar