torsdag 28 februari 2013

Teambesök: framgångsrikt koncept för neurologimottagning

Två besök i grupp istället för sju. Det är resultatet av ett utvecklingsarbete på Angereds Närsjukhus neurologi-mottagning där patienten får besöka hela teamet av behandlare vid samma tillfälle. Resultatet är tydligt – patienter är nöjda och medarbetarna upplever att tiden används effektivt.

Neuroteamet på Angereds Närsjukhus ingår i Vuxenspecialistcentrum och har funnits sedan 2011 i sin nuvarande form. Hit kommer patienter med olika långvariga neurologiska sjukdomar. På mottagningen arbetar läkare, neurologoped, dietist, sjuksköterska, sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator.

Under 2012 har neurologimottagningen aktivt arbetat för att samla patientens besök vid ett tillfälle på så kallade teambesök. Resultatet är att patienten istället för sju olika besök hos olika behandlare får komma på två besök och då träffar hela teamet. Det har fördelar både för patienten och vårdgivaren.

- För oss blir det mer kostnadseffektivt, men störst är vinsten för patienten som kan samla sina möten med oss i teamet vid två tillfällen. Flera av våra patienter har långt att åka för att komma till oss och många har funktionshinder, berättar Natalia Mossberg, överläkare vid Angereds Närsjukhus.

På mottagningen arbetar Alie Shadman, sjuksköterska och ansvarig för att planera och leda arbetet med att utforma neuroteamets mottagningsdagar.

Hennes första funderingar gällde patienterna: Var de intresserade av att sitta i en stor grupp med vårdpersonal vid två tillfällen? En dialog med patienter visade att intresset var stort.

- Det var bara en som tackade nej och som absolut inte orkade. Men alla andra var väldigt positiva, berättar hon.

Totalt 18 patienter har deltagit i teambesök under våren och 17 under hösten 2012. Majoriteten av dem led av Parkinsons, men även Multipel Skleros (MS) och epilepsi hörde till diagnoserna. De allra flesta patienter valde att ha med en anhörig till besöken.

Vid det första teambesöket träffar patienten sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid nästa besök träffar patienten läkare, sjuksköterska, neurologoped, dietist och kurator. Varje besök varar i en timme.

Förutom bättre patientservice tycker Alie Shadman att de gemensamma mottagningsdagarna också medför betydelsefullt kunskapsutbyte inom neuroteamet.

- Man lär sig av varandra. I mötet med till exempel sjukgymnast, dietist och logoped får vi ta del av deras kunskap, säger hon.

Neuroteammottagningen utmynnar i en rehabiliteringsplan som följs upp för varje patient.

Alie Shadmans har följt upp och utvärderat teambesöken genom telefonintervjuer. De visade sig att patienter var mycket nöjda med upplägget.

- Både patienter och anhöriga säger sig vara mycket nöjda. Bland annat gav flera patienter uttryck för att de tyckte om själva mötesformen. De tyckte också att möten med teamet gett dem en bra bild av deras sjukdom och hur man lever med den, säger Alie Shadman.

De positiva erfarenheterna från våren har gjort att neurologimottagningen fortsatt med sina teambesök under hösten. Även 2013 kommer dessa att fortsätta. Teamets kompetens kompletteras nu med neuropsykolog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar