måndag 4 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Kunden i fokus

Förra veckan började med möte på Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Socialmedicin. Jag, Ann Ekberg-Jansson, forskningschef och Ida Wernered, utvecklingschef, träffade Henry Ascher och Vanja Ranjbar för att diskutera den samverkan vi nu har påbörjat. Både Vanja och Henry har en del av sin arbetstid på ANS för att utveckla våra gemensamma forskningsområden. Sedan fortsatte jag till Gullbergsvass för möte med en av de objektledare som jag samarbetar med inom Branschledning Bas i den nya IT-organisationen i VGR.

På tisdag morgon var det telefonmöte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför koncernledningsmötet senare i veckan. Mitt på dagen åkte jag och Bo Andersson, ekonomichef, till Vänersborg för att vara med på avtackning av Mats Friberg, ekonomidirektör i VGR.

Onsdagen ägnade jag åt en del interna möten och telefonmöte inför branschledningen på fredagen. Jag hade också ett möte med tjänstemännen i HSN 12 för uppföljning av året och planering inför 2014.

Torsdag och fredag var jag på Nya Varvet för andra kursomgången i min pågående utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Fokus denna gång var på kund, vem som är våra kunder inom vården och hur vi kan arbeta med dem. Det var två riktigt intressanta dagar. Vi började också med förberedelser inför det projekt som ska genomföras under utbildningen.

Under fredag förmiddag fick jag smita från utbildningen en stund för möte med Branschledning Bas. Det var genomgång av många aktuella frågor och prioritering av aktuella projekt. Mitt uppdrag är att representera verksamhetsbehovet för hälso- och sjukvården i VGR och ansvara som objektägare för utvecklingen av de IT-system vi behöver inom HR och POF - personal, organisation och funktion. Detta är de system som alla i VGR använder oavsett uppdrag, till exempel KIV. Det var ett intensivt möte och mycket att försöka förstå. Dagen avslutades på Nya Varvet på utbildningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar