måndag 11 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Morgondagens vård för äldre i Nordost

I måndags deltog jag på verksamhetschefernas möte, som bland annat handlade om beredskapsbehov för akuta sjukvårdsinsatser på ANS. Bra synpunkter kom fram under mötet som gjorde att jag reviderade två saker i tidigare beslut: att akutväskan ska låsas in på enheten, inte i receptionen och att HLR-utbildning för alla medarbetare ska ske vart tredje år. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med fokus på planering av ANS Alla under 2013, NyANS och utveckling av kvalitetsarbetet på ANS. Arbetet ska utgå från verksamheternas behov för att vi ska kunna utveckla en hög kvalitet utifrån dem vi är till för. Det blir fortsatt dialog om det de närmaste ledningsgrupperna.

Under tisdagen var jag i Hjällbo på besök hos Caritas frivilligcentral, en katolsk biståndsorganisation som finns på många platser i världen. I Hjällbo arbetar de med stöd för svenskundervisning och besök hos äldre. Jag var inbjuden för att berätta om ANS, vilka verksamheter vi har och om den nya sjukhusbyggnaden. Det var många frågor som inte handlade specifikt om ANS utan om vården som helhet, till exempel varför det är så svårt att få tid på vårdcentral, varför man skickas runt, och berättelser om hur man blivit bemött. Vi har fortfarande mycket att arbeta med i vården för att människor som behöver vård ska veta vart de kan vända sig och ska uppleva att de blir lyssnade på.

Onsdagen ägnades åt olika interna möten, APT på sjukhuskansliet och ett möte med Cajsa Malmström som arbetar för projekt UNO (Utveckling Nordost), som är ett EU-projekt. Vi diskuterade ANS eventuella medverkan i en aktivitet under höst som syftar till att sätta Angered på kartan.

Torsdag till fredag deltog jag i en workshop med titeln Hur formar vi morgondagens vård för äldre i nordöstra Göteborg? anordnad av hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg (HSN 12) och ANS styrelse. Deltagare var främst politiker men även tjänstemän från stadsdelar, primärvård, HSN 12 och ANS samt VGR:s projektledare för projektet Mest sjuka äldre. Målet för dagarna var hitta konkreta åtgärder som vi gemensamt kan göra för att förbättra vården för de äldre.

Ett intressant bidrag kom från en kvinna som driver ett företag med hemtjänst på olika språk. Hon hade startat företaget för flera år sedan efter att hennes mamma hade frågat henne ”vem som ska ta hand om dig när du blir gammal när du inte ens pratar svenska?”. De vårdtagare hon möter anser att det idag saknas information, samverkan, mötesplatser och aktiviteter. När det gäller information är det främst att det inte finns ett ställe där all information finns samlad, utan man måste leta på så många olika ställen för att hitta alla de verksamheter man kan ha behov av som äldre. Det krävs ganska mycket av den enskilda individen för att leta fram all information och för dem som inte behärskar det svenska språket så är det ännu svårare. På fredagen arbetade vi i grupper och tog fram förslag hur vi skulle vilja forma morgondagens vård för äldre i vårt område. Jag hoppas och tror att det som kom fram kan bli konkret, så att vi tillsammans kan göra att det fungerar bättre "imorgon".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar