fredag 8 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande invigning av ny vårdbyggnad för rättspsykiatri i Angered

I tisdags var jag på invigning med tal och rundvandring på Rågården, en ny vårdbyggnad för SU:s rättspsykiatri. Det var fantastiskt fint och genomarbetat. De hade också haft delaktighet av medarbetare vid planeringen precis som vi har haft med NyANS. En av invigningstalarna var en före detta patient inom rättspsykiatrin, och det han lyfte fram var hur betydelsefull miljön och bemötandet av personalen hade varit för honom. Det var ett tal som påverkade. Vi pratar om hur vi ska arbeta för att det ska bli bra för dem vi är till för, och här kunde man se en så tydlig koppling. Ett par av talarna pratade också om att spadtaget för ANS nya sjukhusbyggnad nu var taget och att båda dessa nybyggen ligger i stadsdelen Angered. Rågården kommer att ha cirka 275 anställda, så det är en stor arbetsplats.

På onsdagen var det styrelsemöte då styrelsen godkände årsbokslutet. Styrelsen var noga med att ta till protokollet att det gjorts ett imponerande arbete av medarbetarna särskilt utifrån de förutsättningar som funnits, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

På torsdagen var Bo Andersson, ekonomichef, Ulla Fransson, personalchef och jag på VGR-controlling med störst fokus på årsbokslutet och redovisade resultat. På eftermiddagen tog jag tåget till Örebro, för att vara på plats där på fredag morgon. Där deltog jag på en heldagskonferens på temat Social hållbarhet och jämlik hälsa arrangerad av Örebro läns landsting tillsammans med kommuner, bildningsförbund, länsstyrelse och Universitet. De ville kraftsamla kring ett socialt hållbart och jämlikt län. Utgångspunkten var länets folkhälsoplan. Jag var inbjuden för att på en workshop ge exempel på hur ANS arbetar utifrån begreppet jämlik hälso- och sjukvård. På samma workshop deltog en läkare som arbetade i ett projekt tillsammans med en moske i Örebro, med temat Mosken som arena för dialog kring hälsosamma levnadsvanor. De hade föreläsningar i moskén utifrån olika hälsoteman och hade bland annat tagit fram broschyren Må bra under Ramadan, fakta och goda råd. Det var jätteintressant att höra och eventuellt kommer vi att kunna använda materialet i vårt arbete på ANS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar