måndag 25 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Jubileumskliniken på SU i ny skepnad!

I måndags hade vi ett seminarium istället för ordinarie ledningsgrupp. Temat var Ledarskap och medarbetarskap i konstruktiv samverkan, och utöver ledningsgruppen var alla chefer och verksamhetsutvecklare på ANS inbjudna. Det var Thomas Andersson, professor i företagsekonomi i Skövde, som höll i seminariet. Han har forskat mycket kring medarbetarskap och förbättringsarbete inom vården, men har även ett forskningsintresse inom ledarskap, organisationskultur och professioner. En av de frågorna som berördes under seminariet var vilket som är det smartaste arbetssättet då det gäller kvalitetsutveckling. Ett svar på det var att låta medarbetarskapet stå före organisation, för att organisera så att det stödjer medarbetarskapet. Han menar, utifrån sin forskning, att organisationen spelar mindre roll än vad vi vanligen tror. Medarbetarskap och ledarskap handlar om relationer och hur man skapar förtroende i den dialogen. Han ser att det finns en bra grund för förbättringsarbete och utveckling utifrån att sjukvården har mycket engagerade medarbetare.

Efter seminariet var jag på möte med en chefsreferensgrupp inom Västra Götalandsregionen för planering av chefsdagen i höst och förberedelser för nominering av årets chef.

Tisdag eftermiddag och onsdag förmiddag ägnade jag åt början på min introduktion i Branschledning Bas inom den nya VGR-IT-organisationen. Som jag redan anade så är det mycket att lära sig. På onsdag eftermiddag var jag och Börje Blomster, planeringsledare, hos HSN 12 och pratade dagkirurgi på ANS. Börje gjorde också en bra tillbakablick om dagkirurgins utveckling.

På torsdagen var ännu ett möte om Branschledning Bas. Efteråt kändes det som att jag åtminstone hade börjat greppa vad det handlar om!

Fredagen innehöll en heldags workshop om konflikthantering med alla chefer på ANS. Det handlade om hur vi ser på konflikter på arbetsplatsen och hur vi kan agera när de inträffar, men också hur vi kan arbeta förebyggande genom att få kunskap om hur konflikter kan uppstå.

Jag avslutade veckan med att vara med på återinvigningen av Jubileumskliniken (JK) på SU. Byggnaden invigdes 1943, alltså för 70 år sedan, och har nu genomgått en total modernisering och förnyelse för att kunna möta dagens krav på vårdmiljö och teknik. Jag gick elev på JK under sent 70-tal och redan då var det slitet. Därför var det fantastiskt roligt att få se hur det nu är renoverat med utgångspunkt i hur vården för patienterna ska förbättras. För 70 år sedan var det nog inte något som man tänkte, än mindre pratade om och varken patienter eller medarbetare var med i planeringen av vårdens lokaler. Det känns bra att det har ändrats och att vi nu har med båda perspektiven när vårdlokaler planeras.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar