måndag 18 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: IT-frågor i fokus några veckor framöver

Förra veckan var en ganska lugn vecka när det gäller möten vilket innebar möjlighet att läsa in en hel del material om aktuella frågor.

På tisdagen träffade jag tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef, representanter för HSN 12 för ett första möte i år om vårdöverenskommelsen, både för uppföljning av detta året och eventuella ändringar inför 2014. Vi diskuterade också möjlighet till dagkirurgi och operationsmöjligheter för vår Gynekologiverksamhet redan i år. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass för möte om rekryteringsassessment. Jag ingår i en arbetsgrupp när det gäller assessment av sökande till tjänster som verksamhetschefer i VGR. Assessment är en metod för att pröva sökande, som ska användas som ett komplement till intervjuer.

Under torsdagen träffade jag Psykiatriteamet för dialog om inriktning för psykiatrin på ANS, bland annat med utgångspunkt i den nivåstrukturering inom psykiatrin, som beslutats av Västra Götalandsregionen. Jag hade också möte tillsammans med Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum, och Ida Wernered, utvecklingschef, med Frank Andersson som är ordförande för HSN 5, som är centrala och Västra Göteborg. Vi pratade om arbetet med förebyggande av övervikt och fetma.

På fredag förmiddag var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i Västra Götalandsregionen. Ämnen som togs upp var bland annat kompetensförsörjning och samverkan kring vårdproduktion. Primärvårdens presidier var också inbjudna en del av tiden för dialog om gemensamma frågor. Under eftermiddagen var jag kvar inne i stan för två möten om IS/IT. Jag är utsedd att vara med i Branschledning BAS inom den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen. Branschledningen är ansvarig för att identifiera, prioritera, samordna och finansiera IS/IT-behoven utifrån verksamhetens behov, nationella krav, regiongemensamma beslut med mera. BAS är de system som samtliga verksamheter, inte bara hälso- och sjukvården, använder. Jag ska ha ett särskilt ansvar för två områden: HR samt person, organisation och funktion, där jag ska vara verksamhets-/användarrepresentant. Detta är ett helt nytt område för mig så jag kommer att behöva ägna en hel del tid åt att sätta mig in i ämnet under kommande veckor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar