måndag 28 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med första spadtaget!

Förra veckan började med ledningsgrupp där vi tog beslut om det slutliga förslaget till Organisation 2015. Förslaget ska nu förhandlas i FSG (Facklig Samverkansgrupp).

På tisdagen hade jag möte med Harriet Lövstrand, nyanställd på sjukhuskansliet som verksamhetsutvecklare med inriktning mot process. Vi diskuterade kvalitetsbegreppet och utveckling av kvalitetsledningssystem på ANS. Styrgruppsmötet för NyANS på eftermiddagen hade fokus på att det nu äntligen är dags för byggstart. Vi diskuterade också de svårigheter med parkeringar för anställda som uppstod när tomten för NyANS hägnades in. ANS och projektledningen från Västfastigheter har på alla sätt försökt påskynda Göteborgs stads trafikkontor att lösa frågan, men det är svårt när vi inte själva äger frågan och inte har någon mark att använda. En ny pendelparkering vid Storås är på gång för de pendlare som åker med kollektivtrafiken från Angered. Vi hade också presidiemöte med förberedelser inför nästa styrelsemöte och dagen avslutades med möte med alla sjukhusdirektörer inom Västra Götalandsregionen.

Under förmiddagen på onsdagen hade jag en del interna möten och på eftermiddagen var det äntligen dags för det efterlängtade första spadtaget. Vi hade verkligen tur med vädret - sol och gnistrande snö. Det kändes fantastiskt roligt att se regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson, tillsammans med sex av dem som deltagit i invånardialogen inför planeringen av sjukhuset ta det första spadtaget. Så nu sätter det igång på allvar, och vi kommer att kunna se hur huset växer fram under de dryga två år som bygget kommer att ta.

Torsdag och fredag var det kursstart för utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som är ett samarbete mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen. I utbildningen som löper över två år ska vi fördjupa oss i kvalitetsutveckling och förena teori och praktik i olika former, med fokus på hälso- och sjukvård. Deltagarna kommer från alla sjukvårdsverksamheter inom Västra Götalandsregionen. Det känns väldigt bra att få gå denna utbildning, då vi vill att ANS ska utvecklas med fokus på dem vi är till för med visionen I mötet skapar vi skillnad för en bättre hälsa, och jag som ytterst ansvarig för sjukhusets utveckling vill öka mina kunskaper för att kunna vara aktiv i utvecklingsarbetet och kunna stödja det på bästa sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar