onsdag 7 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Gemensam dag i Västra Götalandsregionen ur ett helhetsperspektiv
Hej,

Måndagen och tisdagen förra veckan ägnades mest åt interna möten. Jag blev också intervjuad om Angereds Närsjukhus folkhälsoarbete och anpassning av hälso- och sjukvården till befolkningen som en del i en EU-kartläggning.

På onsdagen hölls en VGR-gemensam dag för tillväxt- och utvecklingsområdet samt hälso- och sjukvården för att se på vårt gemensamma uppdrag ur ett helhetsperspektiv. Denna gången var det fokus på regionens sjukvårdsverksamheter i Göteborgsområdet och Skaraborg med deltagande från presidier för berörda nämnden samt styrelser. Dagen började med en presentation av 2011 års resultat utifrån perspektiven verksamhet, personal och ekonomi och måluppfyllelsen för hela VGR. Sedan följde förvaltningarnas redovisningar av året som gått och identifierade utmaningar och möjligheter till bättre samverkan och samarbete. Dagen avslutades med ett panelsamtal om hur vi går vidare utifrån social hållbarhet, personalförsörjning och hur man kan ”tänka utanför den egna boxen”. Jag vill dela med mig av en mycket tänkvärd fras från avslutningen. ”-Vem har bäst patientens fokus? – Jo, det har faktiskt patienten!”

Torsdagen innehöll presidiemöte för ANS och ett gemensamt presidiemöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12. Fokus på det senare mötet var på NyANS, den nya sjukhusbyggnaden, och vårdöverenskommelsen 2013.

Fredag förmiddag tillbringade jag med verksamhetsbesök på Barn- och ungdomsspecialistcentrum där jag fick följa barnsjuksköterskan Gunilla Stenbergs arbete i fetma-teamet. Bland annat fick jag vara med under ett team-besök med patient och föräldrar. Därefter lyssnade jag på ett lunch-seminarium om ledarskapet i riksdagen där en tidigare riksdagspolitiker beskrev hur man arbetar och hennes syn på det personliga ledarskapet när man som personvald representerar ett parti. Intressant och givande!


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar