tisdag 13 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planeringsdagar med ledningsgruppenHej,

Förra veckan hade ledningsgruppen sina planeringsdagar som började på måndag efter lunch då vi hade en eftermiddag här på Angereds Närsjukhus. Eftermiddagen handlade om vårdöverenskommelsen inför 2013 där verksamhetscheferna fick presentera sina tankar och behov inför 2013. Ledningsgruppen fick också en information om nuläget gällande FoU-arbetet av Ann Ekberg Jansson, tf forskningschef och Ida Wernered, utvecklingschef.

Tisdagens heldagsmöte hölls hemma hos mig. Ledningsgruppen arbetade då med ANS utvecklingsstrategi med fokus på mobil vård för att reda ut vad vi menar med begreppet mobil vård och vad vi kan och vill utveckla inom området.

På onsdagen var det controllingmöte inom personalområdet med Ulla Fransson, personalchef. Vi gjorde en uppföljning av personalfrågor som semester, sjukskrivningar och övertid med mera för de anställda som är direkt underställda mig.

Torsdagen tillbringade jag i Vänersborg på en heldag tillsammans med den koncernövergripande ledningsgruppen för hälso- och sjukvård i VGR. Dagen handlade om det gemensamma ansvaret för ekonomin i VGR med information och diskussion om ett antal regionala uppdrag med fokus på kostnadsminskning.

Fredagen ägnades åt bland annat chefsmöte på Angereds Närsjukhus där vi diskuterade olika personalfrågor samt åt interna möten och tid för löpande uppgifter.

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar