onsdag 28 mars 2012

ANS värd för arbetsdag om forskningssamverkan

Grupparbeten och föreläsningar stod på agendan när Angereds Närsjukhus i onsdags höll en arbetsdag på temat möjligheter och vilja att skapa en gemensam plattform för forskning i Nordöstra Göteborg.

Representanter från Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, en forskningssamverkan mellan Högskolan i Kristianstad,Region Skåne och sex kommuner i Nordöstra Skåne, var inbjudna för att inspirera och tala om egna erfarenheter och misstag vid bildandet av plattformen. Förutom arrangerande Forsknings- och utbildningsenhet på Angereds Närsjukhus deltog Primärvården, stadsdelen Angered och Östra Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar