måndag 3 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Givande heldag med all personal på ANS

Förra veckans ledningsgrupp på måndagen ägnades nästan helt åt kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling.

På tisdagen var det regionchefsmöte vilket är ett forum för samtliga verksamheters förvaltningschefer i VGR. Gruppen träffas två gånger per år och denna gången var vi på Naturhistoriska muséet, som ju är en av VGR:s verksamheter. Mötet handlade framför allt om det budgetförslag för 2014 som den politiska majoriteten har lagt. Förslaget fokuserar på målstyrning på medborgarperspektivet, med fokus på insatta resurser och uppnådda resultat. Budgetförslaget går att läsa på de politiska partiernas hemsidor. På eftermiddagen hade vi avstämning om Melior-införandet på ANS utifrån den riskanalys som är gjord. Vi kunde konstatera att planeringen går framåt, även om det tar tid.

I onsdags var det ANS alla som handlade om våld i nära relationer och äldres psykiska ohälsa . Jag tyckte att dagen var riktigt intressant och hängde ihop på ett bra sätt. Det är också alltid roligt att träffa alla och få chansen att prata lite mer med en del av er.

Torsdag och fredag var jag på utbildning, sista delen av kursen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innan sommaren. Efter avklarad tentamen kan jag känna mig nöjd med denna terminen och se fram emot nästa. Men däremellan är det sommar och semester vilket ska bli riktigt skönt!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar