måndag 27 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Hälsofrämjande arbete i fokus!

Förra veckan började med APT på sjukhuskansliet med dialog om varumärkesarbetet och därefter hade jag telefonmöte med HFS-PU. (Presidieutskottet för hälsofrämjande häslo- och sjukvårdsorganisationer i Sverige). Det var sista avstämningen inför den internationella konferensen senare i veckan.

På tisdagen hade vi stabsmöte och sedan styrgrupp för NyANS. Arbetet på byggplatsen löper på bra och kvartalsavstämningen om budgeten visar att den hålls.

I onsdags var det möte med Hälso- och sjukvårdskansliet med kvartalsuppföljning och planering av möten för dialog om eventuella förändringar av Vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Vi har en VÖK som gäller både 2013 och 2014, men om vi och beställarna är överens finns möjlighet att göra vissa omfördelningar. På eftermiddagen var det styrelsemöte där bland annat Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare på Smärtcentrum, var med och presenterade ett arbete om tolkanvändning, som styrelsen tyckte var väldigt intressant.

På kvällen var det start för den internationella HPH-konferensen. HPH är den internationella organisationen för Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer. Konferensen hölls onsdag till fredag i Göteborg med VGR som arrangör. Temat var Towards a more health-oriented health service - an issue for body and mind. Onsdag kväll var det invigning med bland annat en intressant talare från Storbritannien. Hon forskade på hur hjärna och kropp hör ihop, psychoneuroimmunology, och presenterade resultat från ett par studier som gav mig helt nya tankar om hur stor betydelse vårt psykiska välbefinnande har för våra kroppsliga sjukdomar.

Under torsdag och fredag hölls seminarier, alla med fokus på hur vi kan arbeta mer hälsofrämjande inom hälso- och sjukvården, i både stort och smått. Det var två väldigt givande dagar där också flera medarbetare på ANS deltog.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar