onsdag 8 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Åter dags för patientsäkerhetskulturmätning i VGR

Förra måndagen började med telefonmöte med referensgruppen för VGR:s chefsdag och därefter deltog jag i Ungdomsmottagningens APT för att presentera ANS delårsrapport för mars. Resten av förmiddagen ägnades åt en workshop med riskanalys för NyANS anordnad av Gun-Britt Westberg, säkerhetsansvarig och Börje Blomster, planeringsledare, tillsammans med ledningsgruppen och representanter för Västfastigheter. Det är viktigt att redan nu identifiera risker för att kunna värdera och hantera dem på bästa sätt inför flytten.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat tog upp användningen av sociala medier vid ANS och förbättringsförslag utifrån de genomlysningar som gjorts tillsammans med patienter. En tänkvärd sak som har framkommit är att det blir förvirrat för patienterna när vi säger att vi inte har något akutuppdrag, men sedan har subakuta tider, så att de ibland kan få besökstid med mycket kort varsel och ibland inte. Vi pratade också om att det nu närmar sig patientsäkerhetskulturmätningen. VGR har satt som mål att alla förvaltningar ska öka sitt deltagande med 10 procent jämfört med förra mätningen som gjordes 2011. ANS kan dock inte höga sitt deltagande med 10 procent eftersom vi förra gången hade en svarsfrekvens på 92 %, högst i VGR - en bedrift som vi hoppas kunna upprepa även i år!

Tisdagen var jag på APT på BUSC och därefter blev det tid till diverse administrativt arbete.

På onsdagen var vi ju lediga och torsdag samt halva fredag var jag på utbildning. Veckan avslutades med möte med Inköpsrådet i VGR. Det var en nystart och det första mötet i ny gruppering så det blev mycket dialog om roller, ansvar och förväntningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar