måndag 29 april 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Mångfald inom hälso- och sjukvården i Europa

Förra veckan började med att jag tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef, hade controllingmöte med några av verksamheterna på ANS. Jag var också på ett möte med Västfastigheter.

I tisdag var jag på möte med LGS (Ledningsgruppen för Samverkan) där temagrupp psykiatri och temagrupp Mitt i livet presenterade sin planering för 2013. Det pågår mycket gemensamt samarbete över kommun- och regiongränserna i stor-Göteborg.

På onsdag förmiddag deltog jag i HSN 12:s nämndmöte och presenterade ANS med bakgrund, uppdrag, nuvarande verksamhet samt NyANS. Under eftermiddagen hade vi styrelsemöte där den viktigaste beslutspunkten var delårsrapporten för mars. En stor del av mötet ägnades också åt SAANS-rapporten som beskriver ett eventuellt framtida stärkt samarbete mellan Sahlgrenska Akademin och ANS. Ann Ekberg-Jansson, forskningschef och Henry Ascher, biträdande lektor och professor i folkhälsovetenskap, presenterade rapporten och de förslag som finns. Nästa steg blir att föreslå att ANS styrelse ger oss tjänstemän i uppdrag att fortsätta detta spännande samarbete.

I torsdags var jag med på Psykiatriteamets APT för presentation av delårsrapporten och var sedan kvar i verksamheten under resten av förmiddagen. På eftermiddagen var jag och Bo Andersson på VGR-controlling med fokus på delårsrapporten och ANS resultat hittills under året.

Fredag förmiddag var det chefsmöte på ANS och efter lunch blev jag intervjuad via Skype av en representant för en deleuropeisk studie om mångfald inom hälso- och sjukvården. Eftersom intervjun genomfördes på engelska och jag inte känner mig helt hemma med alla facktermer så var det inte helt lätt att göra sig förstådd, men jag hoppas ändå att jag bidrog på ett bra sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar