måndag 11 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Ny kommunikationschef på plats!

I måndags började vår nya kommunikationschef, Johanna Steier och jag började därför veckan med samtal och introduktion tillsammans med Johanna. Efter lunch hade vi ledningsgrupp där vi bland annat tog beslut om uppdelning i ledningsgruppen när det gäller ansvar för de utvecklingsområden som ingår i utvecklingsstrategin. Exempel på områden är mobil vård och hälsotjänster, livskvalitetsmätningar, invånardialog och kompetensplan.

Under tisdagen hade jag en del interna möten och ett möte med projektledaren för UNO, Utveckling Nordost. Även Elin Johansson, verksamhetsutvecklare folkhälsa, och Johanna var med på mötet som handlade om en Angeredsgemensam aktivitet som vi eventuellt ska delta i under augusti. För ANS del blir det i så fall utifrån ett folkhälsoperspektiv.

I onsdags förmiddag deltog jag i SKL-konferensen Vård på lika villkor som hade ett seminarium i Göteborg. Jag beskrev hur vi på ANS arbetar för att åstadkomma en mer jämlik vård. Under eftermiddagen var jag med på två olika verksamheters APT och deltog också i avtackningen av Goce Mitrevski som nu slutar som systemadministratör på ANS och börjar på VGR-IT.

På torsdag förmiddag var jag på de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens där vi bland annat fick höra förslag till ny patienlag. Ordförande för arbetet Johan Assarsson, tidigare regiondirektör i VGR, deltog också i mötet. Syftet med den nya patientlagen är att stärka patientens ställning. Arbetsgruppen har under arbetets gång gjort många studiebesök, bland annat på ANS. På mötet presenterades också handlingsplanen inom Västra Götalandsregionen när det gäller Öppna jämförelser. Vi fick höra en redogörelse för vilka områden som prioriteras för att uppnå bättre resultat i specifika behandlingar och för specifika patientgrupper, bland annat när det handlar om cancervården. På eftermiddagen var Bosse Andersson, ekonomichef, och Ulla Fransson, personalchef, och jag på controllingmöte med Västra Götalandsregionens revisorer. Mötet handlade om hur vi ligger till med verksamhet, medarbetare och ekonomi efter årets två första månader. ANS ligger bra till i de siffror vi hittills sett.

Fredag morgon hade vi presidiemöte inne i Göteborg, och sedan var jag med en stund på en arbetsdag med personalavdelningen och fackliga företrädare på ANS. Temat var arbetsmiljö med särskilt fokus på arbetsskador och tillbud. Vi diskuterade hur vi kan arbeta för att göra medarbetare mer medvetna om vad det innebär och varför det är så viktigt att anmäla. Anmälningarna ligger ju bland annat till grund för planering av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Jag avslutade veckan med att jag på kvällen var och lyssnade på Anna Mannheimer som pratade om kvinnor och män, utifrån att det var internationella kvinnodagen. Kvällen innehåll mycket skratt, men med en hel del allvar bakom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar