tisdag 26 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande besök på dagkirurgen Mölndals sjukhus

Förra måndagen började med telefonmöte om övergången till Melior-journal. Det är mycket som ska planeras, bland annat alla tekniska delar. Eftersom ANS planerar att dela server som Frölunda Specialistsjukhus (FSS) ska ytterligare en riskanalys göras tillsammans med VGR-IT och FSS. På eftermiddagen var det ledningsgrupp som bland annat handlade om resultatet för februari som visar att vi har en fortsatt hög tillgänglighet till nybesök. Vi ligger minus på antal besök och plus ekonomiskt jämfört med budget. Antal anställda har ökat med nio personer sedan årsskiftet och vi är nu 181 anställda. ANS har i verksamhetsplan 2013 ett mål om att minska andelen uteblivna besök. Därför var det roligt att höra Monica Lohm, administrativ chef, redovisa att antalet uteblivanden på Gynekologimottagningen har minskat för de patienter som fått möjlighet att själva vara med och bestämma tid för nybesök. Arbetssättet fortsätter nu med återbesök på Gynekologimottagningen och kommer också att utökas till BUSC. Mötet innehöll också en punkt om utvecklingen av psykiatriverksamheten vid ANS.

På tisdag förmiddag var jag, tillsammans med ANS ordförande och vice ordförande, på HSN 12:s nämndmöte och berättade om förra årets verksamhet vid ANS. Vi fick mycket positiv feedback på det som gjorts av medarbetarna under förra året vilket gjorde oss mycket stolta. Detta är något vi alla ska ta åt oss av eftersom det är ett gemensamt arbete som har gjorts! Efter besöket hos HSN12 var det dags för FSG med bland annat aktuella arbetsmiljöfrågor. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där vi fick rapport om att arbetet på byggplatsen löper på bra, och enligt plan.

På onsdagen var jag tillsammans med styrelsen på studiebesök på dagkirurgiska enheten på Mölndals sjukhus. Det var jätteintressant och de medarbetare vi mötte där pratade så positivt och engagerat och med en sådan stolthet om sin verksamhet. De berättade bland annat om hur de följer upp patienternas upplevelse av vården där, och vikten av att arbeta med hela flödet, för att använda alla resurser på bästa sätt. Besöket gav mig mycket att tänka på, och en positiv förväntan inför uppstarten av dagkirurgi i vårt nya sjukhus. På styrelsemötet på eftermiddagen tog styrelsen beslut om att skriva till regionstyrelsen och begära att ANS ska få vara kontantfritt. Vi har ju inte hanterat kontanter på en och en halv månad av arbetsmiljöskäl, och vill gärna fortsätta med det.

Torsdag innehöll bland annat möte med HSN 12 för uppföljning av vårdöverenskommelsen för 2013 och en del annat aktuellt. Jag hade också en del interna möten på ANS.

Fredagen började med chefsmöte på ANS och sedan åkte jag till Frölunda Specialistsjukhus för möte med Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, och Ann Stokland som är sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus. Dessa tre sjukhus är, tillsammans med Alingsås sjukhus, de fyra fristående sjukhusen, och har en del gemensamma frågor att prata om. Det blev en trevlig avslutning på veckan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar