onsdag 23 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka:Inspirerande workshop i samtalsledning

Förra måndagen började med gemensamt presidiemöte med HSN 12. Resten av dagen var det möte med konstjuryn för den nya sjukhusbyggnaden med fokus på väggar i väntrum, utsmyckning i stilla rum och barndagvårdsrum. Det är spännande att se hur olika konstnärer utformar så olika förslag, även om det är samma utgångspunkter. Ibland är det svårt att välja.

På tisdagen var det stabsmöte och flera andra interna möten. I onsdags hade jag sista utvecklingssamtalet för denna gången och jag var också på Gynekologimottagningens APT och pratade om förslag till ny linjeorganisation.

Torsdag och fredag var jag på workshop i samtalsledning enligt metoden Deep democracy, The Lewis method. Det var en mycket inspirerande kvinna från Sydafrika, Myrna Lewis, som tillsammans med sin man utvecklat en metod för fördjupad dialog för att nå resultatskapande samtal. Syftet var att i den tilltagande komplexitet som många upplever omkring oss finns ett ökat behov av förmåga att lösa komplexa frågor och kunna ge verktyg för att hantera dem och hitta sätt att nå djupare i våra samtal. Jag fick med mig kunskaper som kommer att vara nyttig för den fortsatta utvecklingen av dialog både internt inom ANS och externt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar