torsdag 10 januari 2013

Nyhetsbrev från ungdomsmottagningen!

Nu har ungdomsmottagningen varit öppen i över 7 månader, och personalen på ungdomsmottagningen vill berätta för alla läsare vad som skett under den här tiden!

Fler och fler ungdomar hittar till mottagningen. Den första månaden var det 50 besök medan de senaste månaderna var som mest 170 besök. Totalt har det blivit 858 enskilda besök på ungdomsmottagningen från juni till november. Dessutom har det utåtriktade hälsofrämjande arbetet inneburit möte med totalt 2 200 ungdomar.

Mottagningen tar emot besök från alla i årskurs 9 i upptagningsområdet där de får information om ungdomsmottagningen samt får träffa personalen.

Ungdomsmottagningen har under hösten 2012 utbildat två ur arbetsgruppen som skall hålla ihop arbetet kring tobaksavvänjning. De har gått en utbildning som inriktar sig mot stöd till ungdomar. Nu är det full verkstad med att dokumentera och informera hur arbetet skall ta form och utvecklas. De första ungdomarna som vill ha stöd har nu anmält sitt intresse!

Under våren kommer det i ungdomsmottagningens lokaler att finnas en föräldrarådgivning. Denna har arbetats fram av en arbetsgrupp på ungdomsmottagningen i samarbete med Stadsdelen Angered. Mer information om just denna kommer snart att vara klart för att publiceras.

Under tiden allt detta sker så fortgår arbetet med allt vad det innebär att starta upp en mottagning, från att lära känna varandra och organisationen till att skapa säkra och effektiva rutiner.

Tack alla som hittills vart med och utvecklat ungdomsmottagningen och stort tack till alla ungdomar som valt att komma till oss. Med det vill vi önska GOD FORTSÄTTNING!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar