tisdag 15 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Dags för ett nytt år!

Nu har redan den första hela arbetsveckan på det nya året gått. Jag hoppas att ni alla har haft en bra jul och nyår, oavsett om ni har varit hemma eller bortresta.

Förra veckan började med ledningsgrupp, med diskussion om organisation 2015 inför beslut och förhandling med de fackliga organisationerna i slutet av januari. Jag har fått in bra synpunkter på det ursprungliga förslaget, både från arbetsgrupper och enskilda individer. Ulla informerade också om att ANS kommer att få viss ekonomisk kompensation från hotellet där vi åt julbord som avslutning på ANS Alla den 5 december eftersom det inte motsvarade det vi hade beställt.

Under tisdagen och onsdagen hade jag haft utvecklingssamtal med flera medarbetare. Jag var också på möte med referensgruppen för VGR:s chefsdag. Vi påbörjade planeringen inför 2013 års chefsdag som kommer att äga rum den 2 oktober.

På torsdagen träffade jag Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för fortsatt planeringen av det gemensamma seminariet för politiker och aktuella tjänstemän som ska hållas den 7-8 februari. Seminariet kommer att handla om hur vi kan forma en bra vård och omsorg för de äldre i nordöstra Göteborg. På eftermiddagen hade vi avtackning för Freja Bramsen, informationschef, som slutar på ANS för att nu börja som kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren. Vi kommer att sakna Freja, men önskar henne lycka till med nya uppdraget! Den 1 mars tillträder Johanna Steier som kommunikationschef så under tiden som tjänsten inte är besatt får vi hjälpas åt.

Veckan avslutades med ett studiebesök från Centerpartiet i Gävleborg. De ville veta mer om ANS när det gäller bakgrund, uppdrag och nuläge.

Den 23 januari tas äntligen det första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden, ett efterlängtat ögonblick!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar