tisdag 2 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Fortsatt planering för NyANSFörra veckan tillbringade jag en del tid på Smärtcentrum då jag för tillfället är deras närmsta chef.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Vi diskuterade bland annat hur vi bäst kan planera den oinredda ytan i huset så att den lätt kan tas i bruk den dagen det finns ekonomi till att använda den. Vi tog också upp frågan om parkering för personal och besökare under byggtiden. Projektledare Gunnemar Olsson har ställt frågan till Göteborgs Stad men hade inte fått svar till dagens möte. Vi pratade också om gestaltningsuppdraget som omfattar konst och annan utsmyckning. En jury där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår kommer att vara med och bedöma förslag från konstnärer.

Onsdagens ANS alla ägde rum i Hammarkullens Folkets Hus. Det märktes att vi nu är många anställda! Denna gången hade vi ett lite annorlunda upplägg med uppdelning i två grupper. Inslaget om patientsäkerhet var uppskattat bland deltagarna.

På torsdagen deltog jag i de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var temat tandvård och käkkirurgi. Efter lunch åka jag till Alingsås för controllingmöte med Västra Götalandsregionens controllers tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Det som följdes upp var delårsbokslutet, sjukhusbyggnationen och remissreglerna i Västra Götalandsregionen.

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar