måndag 15 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: mingel med utmanande poängpromenad


Hej!


Förra veckan inleddes med ett möte med Anna Springfors från Sahlgrenska International Care. Hon presenterade ett pågående projekt med utveckling av sjukvårdsfrågor i Indien och var intresserad av ANS uppdrag och vilken kompetens som finns här inför ett eventuellt samarbete i framtiden. Efter lunch var det mingel med Rehab-teamet som var väldigt trevligt anordnat med poängpromenad om musker och träning med mera. Det var en del svåra frågor så jag tror inte att det var jag som vann! Dagen avslutades med möte med referensgruppen för den planerade chefsdagen i VGR den 25 oktober. Vi diskuterade urval för utmärkelsen Årets chef som kommer att presenteras då.

På tisdag förmiddag hade vi stabsmöte och APT på sjukhuskansliet. Efter lunch åkte jag till Gullbergsvass för att bli intervjuad av en konsult som arbetar med ett regionuppdrag om samordning av rekryteringsprocesser för verksamhetschefer i VGR.

På introduktionsdagen för nyanställda på onsdagen deltog jag på morgonen och presenterade ANS bakgrund, uppdrag, verksamheter och hälsofrämjande arbete. Resten av dagen var det möte med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan i Göteborgsområdet. De fyra temagrupperna – Barn och unga, Äldre, Psykiatri och Mitt i livet – presenterade aktuella frågor. Som exempel har temagrupp Psykiatri tagit fram en lokal riktlinje för samverkan kring gravida kvinnor med missbruk.

På torsdagen träffade jag Lena Rosell för överrapportering inför att hon den 15 oktober tar över som verksamhetschef för Smärtcentrum under sex månader. Vi hade också möte med revisor från VGR där vi utöver aktuella uppföljningar också planerade för när ANS presidium ska träffa revisionsenheten den 7 november.

Veckan avslutades med en heldag med Smärtcentrum för att planera 2013 års mål och aktiviteter.

Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar