onsdag 26 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 klar!Förra måndagen hade ledningsgruppen en heldags planeringsdag. Fokus under dagen var bland annat forskning och utveckling. Vi fick en nulägesrapport om utvecklingen av forskningsplattformen och en presentation av ett förslag om hur vi kan gå vidare med utvecklingsstrategin. Dagen handlade även om vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 och verksamhetsplan inför 2013.

Tisdagen tillbringade jag tillsammans med Smärtcentrum. På ett möte på morgonen informerade Tore Eliasson sina medarbetare om att han slutar som verksamhetschef men kommer att fortsätta som specialistläkare inom verksamheten.

På onsdagen hade styrelsen en heldag. Temat var även här bland annat forskning och utveckling. Styrelsen tog också ett av årets viktigaste beslut, vårdöverenskommelsen inför 2013-2014.

Torsdagen ägnade jag åt interna möten på ANS och på fredagen deltog jag i ett regionchefsmöte som handlade om diverse aktuella frågor. Vi gjorde också ett studiebesök på Gröna Rehab i Botaniska Trädgården. Verksamheten drivs av VGR och vänder sig till anställda som har eller är i riskzonen för en stressrelaterad sjukdom eller en depression. Arbetssättet bygger på att man kombinerar forskningsbaserad kunskap om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion med etablerade metoder inom sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi. Det var ett mycket intressant besök och kul att få träffa den mycket engagerade personalen. De har nått goda resultat med hög andel personer som återgår i arbete. Läs gärna mer på VGR:s intranät.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar