tisdag 23 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: gestaltningen av det nya sjukhuset börjar ta form


Hej!

Förra veckan började med möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare från Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg (HSN 12), för att planera ett gemensamt politikermöte i början av nästa år. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade bland annat om hur ANS ska arbeta med genomlysningar framöver, patient- och medarbetarenkät och upplägget av ANS alla under 2013.

Under tisdagen avslutade jag arbetet med verksamhetsplan för Smärtcentrum och Psykiatriteamet och hann även med en del annat planeringsarbete.

På onsdagen var det möte med juryn för gestaltningsuppdrag för NyANS, där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår från ANS. Dessutom ingår representanter från Västfastigheter och konstenheten i Västra Götalandsregionen samt inredningsarkitekt. Gestaltningsuppdraget handlar om utsmyckningar av olika slag, bland annat konst. Denna gång var temat mönster, som kommer att finnas på olika platser i byggnaden, till exempel bakom receptionsdisk och på frostade glasrutor. På kvällen var det gratifikationsmiddag på Börsen för medarbetare som har arbetat inom Västra Götalandsregionen i 25 år. En trevlig och lite högtidlig tillställning.

Torsdagen innehåll två presidiemöten, både ett gemensamt presidiemöte med HSN 12 och ett med ANS egna presidium.

På fredagen hade jag möte med Karin Sandberg, logistiker samt Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare och Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum om produktions- och kapacitetsplanering. Detta är ett verktyg för att planera verksamheten på ett bra sätt som ska introduceras inom alla verksamheter både inom ANS och Västra Götalandsregionen.


Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar