tisdag 9 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka började med studiebesök från David Lega


Hej!

Förra veckan började med studiebesök från David Lega, kommunalråd för Kristdemokraterna som besökte ANS tillsammans med politiker från Jönköping. Ledningsgruppen på eftermiddagen handlade bland annat om långväntare, det vill säga patienter som har väntat mer än 90 dagar på första besöket. ANS har haft ett 20‑tal sådana patienter på kö både i sommar och nu i september. Vi måste komma till rätta med detta och utreda om orsaken är felregistreringar eller brister i vår remisshantering. Vi hade också besök av representanter från kommittén för rättighetsfrågors kansli som berättade om rättighetsbaserat arbete inom VGR. Det finns ett förslag om att ANS ska vara en av tre pilotverksamheter inom området rättighetsbaserat arbetssätt.

På tisdag eftermiddag gjorde jag ett verksamhetsbesök på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var som alltid väldigt roligt och intressant att vara med och möta både medarbetare och patienter.

I onsdags var jag på ett möte om lokalt folkhälsoarbete i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg tillsammans med Elin Johansson, vår nya verksamhetsutvecklare med inriktning hälsa. Efter lunch hade jag möte tillsammans med sjukhusdirektörerna för Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus inför koncernledningen dagen efter.

Torsdag förmiddag ägnade jag bland annat åt att vara med på APT med Smärtcentrum och på eftermiddagen var E-handelsprojektets styrgrupp här och träffade representanter från ANS och Frölunda Specialistsjukhus. Vi fick aktuell information om projektet och information om hur det fortsatta arbetet och den fortsatta organisationen kommer att se ut när projektet övergår till Regionservice från årsskiftet.

På fredagen hade vi gemensamt presidiemöte med alla sjukhuspresidier i VGR. Mötet handlade om nuläge gällande ekonomisk obalans, vårdöverenskommelserna inför 2013 och hur vi kan samarbeta för att använda VGR:s resurser på bästa sätt.

Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar