torsdag 13 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering för konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer 2013


Förra måndagen hade ledningsgruppen den första av höstens två planeringsdagar. Vi fick bland annat en redovisning av Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet, som berättade om teamets start och utveckling. Vi hade också en dialog om hur samarbetet mellan Psykiatriteamet och övriga vårdverksamheter på ANS kan se ut. Ledningsgruppen diskuterade också vårdöverenskommelsen inför 2013-2014. På kvällen träffade jag sjukhusdirektörerna för de övriga tre fristående sjukhusen.

På tisdag morgon hade vi förhandlingar om vårdöverenskommelsen. Därefter var det presidiemöte och efter det hade jag möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för planering av ett gemensamt möte om utvecklingen av ANS.

Tidigt på onsdag morgon tog jag tåget till Örebro för att delta i seminariet Hälsa för alla? Är det svenska hälso- och sjukvårdssystemet jämlikt? Örebro Läns Landsting ingår i ett EU-projekt om förbättrad hälsa med målgruppen äldre invandrarkvinnor som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga från tidigare Jugoslavien, Iran, Irak och Somalia. Jag var inbjuden för att berätta hur ANS arbetar för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Det var flera andra talare, bland andra Susanne Rolfner Suvanto som pratade på temat Mellan äldreomsorg och psykiatri. Det hon beskrev var hur det är att ha upplevt trauma i livet och åldras och att det i en vårdsituation finns en utsatthet som kan aktivera tidigare upplevelser. Det var jätteintressant och hon har också skrivit en bok på temat.

På eftermiddagen åkte jag vidare till Stockholm där jag tillbringade torsdag och fredag på Nätverket Hälsofrämjande Sjukvårds Strategidagar. Dagarna ägnades bland annat åt nätverkets arbete med implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor, det vill säga alkohol, tobak, mat och fysiskt aktivitet. En annan rolig sak var planeringen inför nästa år internationella konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer som hålls i Göteborg den 22-14 maj 2013. Konferensens huvudtema kommer att vara: Hur kan vi ta tillvara kunskapen om den nära kopplingen mellan kropp och själ för att skapa en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård? Från teori till praktik. Jag är säker på att många medarbetare på ANS kan lämna in förslag på abstracts och miniseminarier inför den konferensen.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar