fredag 14 september 2012

Nya Angereds Närsjukhus tema för frukostseminarium

Under morgonen samlades politiker och representanter för olika samarbetspartners på Angereds Närsjukhus för ett seminarium kring den nya sjukhusbyggnaden. Bygget ska enligt planerna påbörjas någon gång runt årsskiftet och ligga på den nuvarande parkeringen vid spårvagnshållplatsen i Angered centrum.
                                          Mingel inför frukostseminariet

Frukostseminariet var en markering att bygglovet är klart och att själva bygget av nya Angereds Närsjukhus snart påbörjas. Sjukhusdirektör Marina Olsson inledde med att hälsa alla välkomna och berättade kort om den pågående verksamheten och den nya sjukhusbyggnaden som ett verksamhetsprojekt – ett projekt som har pågått länge.

– Vägen hit har inte precis varit som en motorväg där man kör rakt fram i en hög hastighet, utan mer som en landsväg med slingor, omvägar och gupp. Det tar tid, men det har gått framåt, säger hon.


                   Marina Olsson, Sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson talade därefter bland annat om den uppskattning små närsjukhus ofta får av medborgare.

– Det nya sjukhuset ska bli väldigt bra för angeredsborna. Angereds Närsjukhus står för och ska stå för en jämlik hälsa och se till att alla har möjlighet att må bra, säger han.

Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter som bygger sjukhuset, berättade om lokaliseringen av den nya sjukhusbyggnaden och det certifieringssystem, Miljöbyggnad, som vägleder arbetet.


                        Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter

Planeringsledare Börje Blomster på Angereds Närsjukhus tog därefter vid och beskrev en del av det
förberedande arbete som legat till grund för planeringen av det nya närsjukhuset – bland annat medborgardialogerna där många utlandsfödda kvinnor i närområdet har deltagit.

– Det har funnits ett stort engagemang och glädje i det här. Jag tror att detta kommer att bli ett fantastiskt projekt, säger han.

Anders Melin, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco, följde upp med ett anförande som tog sin utgångspunkt i ANS mål- och styrdokument samt medborgarnas förväntningar på ett nybyggt närsjukhus – hur omformas de till lokaler? Lättillgänglighet är ett mål Anders Melin tror infrias i och med den nya sjukhusbyggnadens läge.

– Det finns ingen bättre tomt. Jag tror att alla i slutändan kommer att tycka att det är ett jättebra läge, säger han.

Pernilla Nordén från Sweco beskrev bland annat de estetiska principer och idéer som har väglett planeringen av nya ANS. Därefter blev det visning av en datoranimerad film som visar upp den nya sjukhusbyggnaden i 3D-miljö.
Endrick Schubert, styrelseordförande för Angereds Närsjukhus, avslutade fredagsmorgonens seminarium.

– När det här huset börjar bli verklighet, när det börjar synas, är jag övertygad om att medborgarna i Nordost kommer att känna att det här är vårt hus.

Vill du veta mer om nya Angereds Närsjukhus, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar